- Vízépítés

Víziközmű tervezés - vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés, vízbekötés, szennyvíz bekötés

Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése ME-VZ

Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése MV-VZ

Fúrt és ásott kutak engedélyeztetése, fennmaradási engedélyezési eljárás lebonyolítása

Szennyvízkibocsátó létesítmények szennyezés-csökkentési ütemtervének elkészítése

- Környezetvédelem

Hulladékgazdálkodás - tanácsadás, nyilvántartások vezetése, bevallások készítése, hatósági engedélyeztetés

Levegőtisztaság-védelmi - tanácsadás, bevallások készítése, hatósági engedélyeztetés

- Munkavédelem

Tanácsadás

Munkavédelmi megbízotti feladatok ellátása

Kockázatértékelések készítése

Munka balesetek kivizsgálása